Vystúpenia DFS RABONKA 2016

19.02.2017 08:49

29.1.2016 – Čeľadice – vystúpenie na obecnom fašiangovom plese

7.2.2016 – Čeľadice – vystúpenie na fašiangovom posedení

8.5.2015 – Čeľadice - deň matiek.

2.10.2016 – Topolčianky - MINITUB – vystúpenie pri príležitoti osláv 20. výročia firmy

17.12.2016 – Čeľadice – rozsvietenie stromčeka OU

21.12.2016-    Čeľadice – vianočná besiedka ZŠ

21.12.2016-  Nitra – Vianočné mestečko

           

                                 - Ing. Alžbeta Seredičová, vedúca súboru -