Vystúpenia FSk Čeľaďania 2014

30.07.2014 22:33

Folklórna skupina Čeľaďania aj v roku 2014 úspešne reprezentuje našu obec doma aj v zahraničí. Po veselom fašiangovom programe a pôstnom období nasledovalo niekoľko úspešných vystúpeni:

10.5.2014 – MFF Medzinárodný folklórny festival Jelenec 2014 „TRADÍCIE SPÁJAJÚ

17.5.2014 –  Nitra-pódium pri divadle -Ochutnajme Nitriansky kraj, viatok svätého Urbana,

25.5.2014 - Nitra, park pod hradom - Sviatok rodiny. Vystúpenia sa zúčastnil aj DFS Rabonka.

28.6.2014 – Horné Lefantovce – Letné slávnosti

16.7.2014 – FSk Čeľaďania nahrala hodinový hudobný blok s redaktorkou Mgr. Elenn Waltersteinovou pre internetové rádio „Slobodný vysielač“  do relácie „Zaspievaj si ľudovku“.  Premiéra programu na živo bola 22.7.2014, repríza 25.7.2014. Reláciu je stále možné si vypočuť, prípadne stiahnuť cez internet v archíve Slobodného vysielača.

            https://www.slobodnyvysielac.sk/zaspievaj-si-ludovku/m5/p19/r41, alebo

            https://www.elenn-okienko.sk/category/zaspievaj-si-ludovku/relacie-zaspievaj-si-ludovku/

 

- Ing. Alžbeta Seredičová -