Vývoz objemového odpadu

07.05.2012 07:48

V rámci separovaného zberu nepotrebných a starých vecí z domácnosti, ktorých sa chcete zbaviť, bude v dňoch 9.5 a 10.5. 2012 v priestore dvora OcÚ pristavený veľkoobjemový kontajner. Medzi veľkoobjemový odpad patrí starý nábytok , skrine, matrace, postele, kuchynské linky, staré koberce, linoleá, sanitárna keramika, okná a okenné rámy, staré a nepotrebné textílie, obuv a šatstvo. Objemový odpad môžete priviesť na dvor obecného úradu v dňoch 9. mája od 14:00 do 18:00 a 10. mája od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00 hod. kde bude prevzatý pracovníkmi obce a vložený do kontajneru. Skrine, kreslá, postele a kuchynské linky privezte v rozobratom stave, aby sa kontajner mohol naplniť čo najefektívnejšie. V inom termíne ako je stanovené objemový odpad neprivážajte a ani ho nenechávajte v priestore pred OcÚ. V prípade naplnenia kontajneru bude pristavený ďalší. Leták o objemovom odpade bude vyvesený na obecnej tabuli.

Do objemového odpadu taktiež nepatrí stavebný odpad, zemina, štrk, tehla, obklady, druhotné suroviny - PET fľaše, papier, sklené fľaše, nebezpečný odpad, farby, oleje, elektroodpad, bioodpad, pneumatiky.

Farby, oleje, bandasky, riedidlá budú vyvezené v rámci vývozu lektroodpadu priamo spred domov v termíne ktorý bude oznámený.

--- OcÚ ---