VZN

01.12.2011 00:33

V rubrike Obecný úrad nájdete informácie o nových VZN

"Návrh VZN   na rok 2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia so sídlom na území  Čeľadice"  a

"Návrh VZN o dani z nehnuteľností na rok 2012".