Dôležité telefónne čísla:

 •   Polícia: 112 (158)
 •   Požiarna ochrana: 112 (150)
 •   Záchranná služba: 112 (155)
 •   Ohlasovňa požiarov: 037/65 20 424, 037/65 20 425 
 •   Integrovaný záchranný systém: 112(154)      
 •   Stomatologická pohotovosť:  037/65 45 111,  Pondelok - Piatok: 16:00 - 19:00                              
 •   Pohotovosť pre dospelých:    037/69 42 229,  Pondelok - Piatok:16:00 - 07:00
 •   Pohotovosť pre deti a dorast:037/65 45 111,   Pondelok - Piatok:15:30 - 07:00
 •   Elektrárne - ZSE - pohotovosť: 0800 111 567
 •   Plynárne - SPP a.s. pohotovosť: 0850 111 727
 •   Vodárne - ZsVaK - pohotovosť: 037/7832815  Pondelok - Piatok:07:00 - 15:00, po 15:00 : 037/7832516