Archív článkov

Návrh VZN č.2/2018 na rok 2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školského zariadenia so sídlom na území Čeľadice.

29.11.2018 13:01
    Obecné zastupiteľstvo obce Čeľadice vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, §  6 ods. 2 a ods. 12 písm. d/ zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve...

Návrh rozpočtu obce Čeľadice na roky 2019 - 2021

29.11.2018 12:55
Bežné príjmy         Návrh rozpočtu na roky   2019 -2021            Položka Názov Rok 2016S Rok 2017S Rok 2018R Rok 2018S Rok 2019 Rok...

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia Obce ČEĽADICE č. 1/2018 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2019

29.11.2018 12:52
     Obec  Čeľadice   v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.  2 a 3, § 16 ods.  2 a 3, § 17 ods....

Poďakovanie starostu

15.11.2018 14:10
Vážení spoluobčania, dovoľte, aby som sa Vám srdečne poďakoval za podporu a priazeň v komunálnych voľbách 2018.  Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli voliť, čím ste vyjadrili svoj názor a súhlas s mojou prácou a smerovaním obce. V nasledujúcom období budem i naďalej venovať práci všetko úsilie,...

Výsledky volieb 2018

12.11.2018 13:35
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí  konaných dňa 10.11.2018   Počet voličov zapísaných v zozname...

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu a poslancov OZ v Čeľadiciach 2018

23.09.2018 21:19

Obecné slávnosti 2018

16.09.2018 10:06
Starosta obce a prípravný výbor  pri príležitosti 905. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci, 10. výročia Folklórnej skupiny Čeľaďania a 30. výročia Detského folklórneho súboru Rabonka  Vás pozývajú dňa 22. septembra t.j. sobota, o 14,30 hod. do areálu kultúrneho...

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

30.08.2018 15:01
        Utvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018     Starosta Obce Čeľadice, Ing. Anton Laca : vytváram – v  Obci Čeľadice jeden volebný okrsok určujem – volebnú...

Oznámenie emailovej adresy

30.08.2018 15:00
Oznámenie     Oznamujeme emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať...

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obce 10. novembra 2018

17.08.2018 08:35
OBEC    Č e ľ a d i c e     OZNÁMENIE o určení  počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obce 10. novembra 2018     Obecné zastupiteľstvo v Čeľadiciach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z....
Záznamy: 1 - 10 zo 202
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>