Archív článkov

Zápisnica z 8. zasadnutia OZ

24.12.2015 10:40
Zápisnica z 15.12.2015.docx (29093)

Zápisnica z 7. zasadnutia OZ

09.12.2015 20:34
Zápisnica z 24.11.2015.docx (23852)

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

08.12.2015 09:35
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 5.3.2016  :   obecceladice@stonline.sk    

Všeobecne záväzné nariadenia /VZN / a rozpočet na rok 2016

01.12.2015 22:09
Záverečný účet za rok 2016.pdf (222007) Konsolidovaná výročná správa 2016.pdf (309224) VZN o nakladaní s KO a DSO 1-2016.doc (201216) dodatok č. 1 k VZN č. 1-2016.pdf (258,1 kB) VZN č 2-2015.doc (40448) VZN o nakladaní s KO a DSO 1-2015 (1).doc (198144) Rozpočet na roky 2016-2018.xlsx (27863) VZN...

Návrhy VZN a rozpočtu na rok 2016

01.12.2015 22:02
Návrh rozpočtu na roky 2016-2018.xlsx (29047) Návrh VZN Čeľadice - pobyt v MŠ.doc (34816) Návrh VZN Čeľadice -úhrada nákladov v školskej jedálni.doc (33792) Návrh VZN o dani z nehn. na rok 2016.doc (56832) Návrh VZN o výške dotácie škol.zar. r 2016.doc (34 kB)  

Zastupiteľstvo

23.11.2015 07:14
Starosta obce Čeľadice   V Čeľadiciach, dňa 20. 11. 2015                             P o z v á n k...

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR

19.11.2015 18:52

Informácia pre voličov

19.11.2015 07:54
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej...

Výberové konanie

02.11.2015 13:20
Obec Čeľadice, Čeľadice 143, 951 03  Čeľadice   v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č....

Folklórne slávnosti „Radosti jesene 2015"

07.10.2015 20:03
V nedeľu 19.9.2015 usporiadala kultúrna komisia pri obecnom zastupiteľstve v spolupráci so starostom obce a FSk Čeľaďania 2. Ročník folklórnych slávností „Radosti jesene“. Aj v tomto roku sme vyzvali našich rodákov a priateľov, ktorí nežijú v obci, ale zostali verní nášmu...
Záznamy: 41 - 50 zo 185
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>