Archív článkov

Výsledky volieb 2018

12.11.2018 13:35
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí  konaných dňa 10.11.2018   Počet voličov zapísaných v zozname...

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu a poslancov OZ v Čeľadiciach 2018

23.09.2018 21:19

Obecné slávnosti 2018

16.09.2018 10:06
Starosta obce a prípravný výbor  pri príležitosti 905. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci, 10. výročia Folklórnej skupiny Čeľaďania a 30. výročia Detského folklórneho súboru Rabonka  Vás pozývajú dňa 22. septembra t.j. sobota, o 14,30 hod. do areálu kultúrneho...

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

30.08.2018 15:01
        Utvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018     Starosta Obce Čeľadice, Ing. Anton Laca : vytváram – v  Obci Čeľadice jeden volebný okrsok určujem – volebnú...

Oznámenie emailovej adresy

30.08.2018 15:00
Oznámenie     Oznamujeme emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať...

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obce 10. novembra 2018

17.08.2018 08:35
OBEC    Č e ľ a d i c e     OZNÁMENIE o určení  počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obce 10. novembra 2018     Obecné zastupiteľstvo v Čeľadiciach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z....

Zápisnica z 22. zasadnutia OZ

16.08.2018 10:53
Zápisnica 16.8.2018.pdf (297043)

Pozvánka OZ

14.08.2018 09:01
Starosta obce Čeľadice   V Čeľadiciach, dňa 13.. 08. 2018                             P o z v á n k...

Oznámenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenie volieb

10.07.2018 12:20
Obec Čeľadice  oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí  je v Obci Čeľadice prihlásených k trvalému pobytu 1033 občanov a 4 cudzinci.

Informácia pre voličov

10.07.2018 12:18
Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a...
Záznamy: 21 - 30 zo 227
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>