ERB                             VLAJKA                             PEČAŤ

Motív súčasných obecných symbolov vychádza z pôvodnej pečate Čeľadíc. Má priemer 18 mm, v jej ploche sú umiestnené symboly vinohradníctva a pestovania obilnín- z pažite vyrastajú tri obilné klasy, napravo od nich je vinohradnícky nôž, naľavo zase lemeš z pluhu. Okolo je vyrytý kruhopis:  " CALAD HELSEG PECSETE "  čo v preklade značí pečať obce Čeľadice. Podľa spôsobu výtvarného stvárnenia námetu bolo pečatidlo vyrobené začiatkom 2. polovice 18. stor., možno v 60.-70. rokoch tohto storočia. Obtláčalo sa do červeného vosku alebo do navlhčeného papiera. Zistilo sa na všetkých dokumentoch z r. 1771-1784.