Historický vývoj obce Čeľadice

Historický vývoj obce od stredoveku k novoveku

05.01.2011 07:15
1. Dejiny obce v r. 1113-1526  Priaznivé geografické pomery, predovšetkým úrodná pôda, pomerne teplá klíma a kumulácia štyroch vodných tokov- Rabony (Čeľadického potoka), Hosťoveckého a Obdokovského potoka, toku zvaného Világos na malom priestore umožnili vznik...

Historický vývoj obce od stredoveku k nonoveku- pokračovanie

05.01.2011 09:35
3. Osudy obce a jej obyvateľov v r. 1711-1918  Po obnovení panstva Habsburgovcov v Uhorsku, od čias rímsko-nemeckého cisára a uhorského kráľa Karola VI. (1711-1740) došlo k veľkým hospodárskym zmenám. Nastali vďaka pomerne pokojnej politickej situácii, ktorá nastala po porážke povstania...